Resim 4. İon kentinin kuruluş günlerine tarihlenen yapıda ortaya çıkarılan Protogeometrik ve Geometrik dönem
skyphoslarından örnekler, M.ö. 10. - 8. yüzyıl. Çizim: Fuat Yılmaz.
 Figure 4. The examples of skyphoi dated Protogeometric and Geometric Period, were brought into daylight in the building dated
the foundation days of the Ionian city. Drawings: Fuat Yılmaz