Resim 6. Akpınar Nekropolisi lahitleri seramik sanatçısı Semih Özkan tarafından restore ediliyor.

Figure 6. The restoration project of the sarcophagi from Akpınar Necropolis undertaken
by Semih Özkan, the ceramic artist, have been progressing.