Resim 10. Khyton’daki M.ö. 4. yüzyıl yerleşmesindeki konutların çatıları kiremit ile örtülüydü. Kırık çatıda kullanılması gereken mahya kiremiti örneğinin ele geçmemesi, çatıların tek yöne eğimli olarak planlandığını düşündürmektedir. Oluklu tip çatı kiremiti yerleşim düzeni tasarımı. Çizim: Gürol Barın.

Figure 10. The roof of the houses at Khyton were covered with the roof-tiles, in the Fourth Century B.C. Due to the fact that no example of the ridge tiles was found belonging to the gabled roof, it seems reasonable that the roofs must have been built up as sloping towards one side. The restitution of the rain gutter type tile organization. Drawing: Gürol Barın.