Resim 01. Akpınar Nekropolisi "N" bölmesi. Bu bölmede 2000 yılı çalışmalarında açığa çıkarılan ve M.ö. 7. yüzyıl ilk dörtlüğü
sonlarına tarihlenen iki kremasyon gömü, hem mezarlık alanının şimdiye kadar bildiğimizden daha erken bir tarihte
kullanıma açıldığına işaret etti, hem de daha ilk kullanım evresinde birbiriyle çağdaş birden fazla gömünün aynı bölme
içinde yer alabileceğini gösterdi.