Resim 02. Akpınar Nekropolisi "N" bölmesi kremasyonlarından birinde derince yakma çukurunun
batı ucuna bırakılmış ölü hediyeleri, M.ö. 7. yüzyıl ilk dörtlüğü sonları.