Resim 03. Akpınar Nekropolisi’nden ölü hediyesi olarak bırakılmış Geç Geometrik kotyle.