Resim 05. FGT sektöründe çalışılan Geç Geometrik / Erken Arkaik "J" yapısının güneyden görünümü.
Yapının erken evresi apsisli bir plan gösterirken, M.ö. 6. yüzyıl başlarına tarihlenebilecek
geç evresinde plan dikdörtgen forma dönüştürülmüştür. Geç evrede doğu komşusu olan
"C" yapısıyla arasında bir peristhasis bırakılmıştır. Yapı içinde yapılan sondajlarda Protogeometrik
dönem malzemesi veren bir taş döşeme dikkati çeker.