Resim 06. HBT sektöründeki anıtsal yapı büyük çaplı altyapı çalışmaları sonrasında inşa edilmiştir.

Tesviye edilen alanın doğusunda kaliteli işçiliği ile dikkat çeken bir istinat duvarı yer alır.

Bu duvara paralel olarak yapılmış dış cephe duvarının geniş toikhobatları izlenebilmektedir.

2000 yılında söz konusu toikhobatların güneye doğru devam eden kısmının açığa çıkarılması,

yapının beklenenden daha büyük olduğunu düşündürmektedir.