Resim 08. Kaya Elmalı Tarlası’nda yapılan çalışmalarda, önceki yıllarda açığa çıkarılan Protogeometrik Dönem yapısının tamamını ortaya çıkarmak hedeflenmişti. Ancak yapının güneybatısında M.ö. 7. yüzyıl sonları / 6. yüzyıl başlarına tarihlenen bir geç yapı ve doğuda M.ö. 4. yüzyıla tarihlenen geç tahripler izlendi. Büyük bir pithosun da yerleştirildiği M.ö. 4. yüzyıl tahripleri yapının gerçek boyutlarını kavramamızı engelliyor. Kuzeyde bir bölümü açığa çıkarılan kavisli duvar ise olasılıkla yapıdan daha önceki bir döneme aittir.