Resim 1- K. Elmalı tarlasındaki arkaik dönem ve M.ö. 4. yüzyıla ait mimari kalıntılar