Resim 2- K. Elmalı tarlasındaki M.ö. 4. yüzyıl mekanı